Rechten als deeltijds werknemer

Wat zijn nu juist je rechten als deeltijds werknemer? Het is niet altijd even gemakkelijk om te weten waar je recht op hebt en wat het verschil is tussen deeltijds en voltijds werken. Om die onduidelijkheid de wereld uit te helpen vind je hieronder een overzichtje van de belangrijkste rechten als parttimer:

  1. Geen discriminatie

Als deeltijds werknemer moet je evenveel verdienen per uur als een voltijdse collega.  Je hebt net als je voltijdse collega’s recht op klein verlet (verlof bij een overlijden of huwelijk van familielid, zie het arbeidsreglement in je bedrijf) tijdens dagen waarop je normaal gezien zou werken. Werk je met een vast uurrooster en valt een (vervangende) feestdag samen met een dag waarop je normaal werkt, dan heb je recht op die feestdag.

Werk je met een veranderlijk uurrooster, dan heb je voor een feestdag die niet samenvalt met je werkdag recht op de betaling van een forfaitair loon (vast bedrag) dat volgens bijzondere regels berekend wordt. Je hebt recht op betaald verlof in verhouding tot je uurrooster. Ga je minder uren werken, dan zal je ook minder verlofdagen hebben dan voorheen.

  1. Recht op een arbeidscontract

Je hebt recht op een schriftelijk arbeidscontract voor je deeltijds werk. Dit moet in orde zijn ten laatste op de dag dat je begint te werken. Dit contract moet vermelden hoeveel werkuren je zal presteren en wat je specifieke uurrooster zal zijn. Dit werkrooster moet ook in het arbeidsreglement opgenomen worden. Heb je een veranderlijk uurrooster (waarbij de werkuren en werkdagen niet op voorhand zijn gekend) dan moet: in je contract alleen de gemiddelde arbeidsduur staan voor een bepaalde periode (doorgaans maximum één trimester), en niet de specifieke uren en dagen waarop je werkt; je minstens 5 dagen op voorhand geïnformeerd worden over je uurrooster.

Als je uurrooster niet tijdig bekend gemaakt werd, wordt er nadien aangenomen dat je voltijds werkte (en dit voor de volledige duur van je arbeidscontract). Het is aan de werkgever om aan te tonen dat je toch slechts deeltijds gewerkt hebt.

  1. Minimale arbeidsduur

Je werkgever moet je wekelijks minstens 1/3de van een voltijds uurrooster laten werken. Elke prestatie moet minstens 3 opeenvolgende uren duren (een dag kan wel verschillende prestaties omvatten, bijv. 3 uur ’s morgens en 3 uur ’s avonds).

Hiervan kan enkel afgeweken worden bij collectieve arbeidsovereenkomst of Koninklijk Besluit. Dit is ondermeer het geval voor schoonmakers, handelsvertegenwoordigers, huispersoneel of voor wie werkt bij de openbare diensten. Ook wanneer je een vast uurrooster krijgt van minstens 4 uur per prestatie kan afgeweken worden van de regel dat je minstens 1/3de van een voltijds uurrooster krijgt.

  1. Vervoerskosten

Je hebt recht op – verhoudingsgewijs – dezelfde bijdrage vanwege je werkgever als de voltijdse werknemers. Maak je gebruik van het openbaar vervoer, weet dan dat er speciale abonnementen bestaan voor deeltijdse werknemers die niet elke dag werken.

Wens je nog wat meer informatie over de rechten en plichten als deeltijds werknemer? Neem dan zeker eens een kijkje op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid of lees dit document eens door.

Bron:Abvv