Gevolgen combinatie twee jobs

Onderstaand artikel was té interessant om niet te delen.  Op de website van vacature.com vond ik een artikel over de gevolgen van twee halftijdse jobs te combineren. In dit artikel legt David Seghers van SD Worx uit wat de fiscale gevolgen zijn hiervan. 

“Momenteel werk ik voltijds voor één werkgever, maar ik zou liever twee halftijdse jobs combineren. Heeft dit fiscale gevolgen?”

We vroegen het aan David Seghers van SD Worx:

Om na te gaan of, en in welke mate de combinatie van twee halftijdse jobs fiscale gevolgen voor jou zou kunnen hebben, brengen we eerst een paar basisprincipes in herinnering. Om het simpel te houden maken we abstractie van een aantal zaken, zo houden we geen rekening met persoonlijke aftrekken (zoals het huwelijksquotiënt, kinderen ten laste,…),  belastingverminderingen, en dergelijke meer.

Eén werkgever = één voltijdse job

Op het loon dat je verdient moet de werkgever , in principe, de  RSZ-bijdragen (13,07%)  en bedrijfsvoorheffing inhouden. Op zijn beurt stort hij deze bedragen door naar de bevoegde overheidsinstanties. Dit wordt in de praktijk meestal behartigd door de erkende sociale secretariaten. De werkgever blijft weliswaar de eindverantwoordelijke.

We focussen ons in het kader van de bovengestelde vraag op het stuk van de “bedrijfsvoorheffing”.

Bedrijfsvoorheffing
De bedrijfsvoorheffing is eigenlijk een maandelijks voorschot  op de uiteindelijke (eind)belasting die je zal moeten betalen op jouw beroepsinkomsten in de personenbelasting.
Elke werkgever past hiervoor  op jouw loon de regels toe die vervat zitten in de zogenaamde “Bijlage III: Schalen en regels die van toepassing zijn om de bedrijfsvoorheffing vast te stellen bij de bron verschuldigd op inkomsten betaald of toegekend vanaf 1 januari 2015”.

Personenbelasting
Op het einde van het jaar worden jouw beroepsinkomsten bij elkaar opgeteld. Op dat bedrag worden, kort samengevat, de progressieve schalen van de personenbelasting losgelaten. Progressief wil zeggen, hoe hoger je inkomen is, hoe hoger je belastingvoet (percentage) en dus, hoe meer belastingen je zal moeten betalen. Van het bedrag dat je na toepassing van die schalen krijgt wordt de bedrijfsvoorheffing in mindering gebracht. Normaal gezien weet je dan  hoeveel je nog zal moeten bijbetalen.

Het totale bedrag aan bedrijfsvoorheffing zou in principe ongeveer gelijk moeten zijn met het totale bedrag aan belastingen dat je zou moeten betalen op jouw beroepsinkomsten, in de personenbelasting.  Dat klopt niet altijd in de praktijk.

Twee halftijdse jobs = twee werkgevers: belangrijk fiscaal gevolg

Als je de basisprincipes die we hierboven beschreven hebben, goed in het achterhoofd houdt dan voel je waarschijnlijk de bui al hangen.

Elke werkgever moet o.a. de Bijlage III toepassen op het loon dat je bij hem verdient. Maandelijks wordt dus een voorschot op de eindbelasting aan de fiscus gestort, met name, de bedrijfsvoorheffing. In het geval dat je twee halftijdse jobs hebt, wordt dat nu twee keer (bij elke werkgever afzonderlijk) gedaan aangezien je loon krijgt van twee verschillende werkgevers.

Op het einde van het jaar worden alle beroepsinkomsten in de personenbelasting samengeteld. Op dat bedrag worden dus de progressieve belastingschalen toegepast. Gezien de progressiviteit van de belasting kan het zijn dat je meer dan voorzien zal moeten bijbetalen omdat er globaal gezien niet genoeg bedrijfsvoorheffing werd ingehouden.

Werknemers die meerdere jobs combineren, moeten in het kader van de belastingen dus extra voorzichtig zijn.

Bron: http://www.vacature.com/carriere/werk-leven/Wat-zijn-de-gevolgen-van-twee-jobs-te-combineren