Tag Archives: Gelukkig?

Maakt deeltijds werken gelukkig?

Uit onderstaand artikel blijkt dat mensen die deeltijds werken zeker niet gelukkiger zijn dan mensen die fulltime werken, integendeel. Wie deeltijds gaat werken omdat hij/zij de job niet graag doet, is er zeker niet mee geholpen. Let wel: Soms is het beter om het even rustiger aan te doen en dan is tijdelijk deeltijds gaan werken misschien wel de juiste oplossing.

Viervijfde of parttime werken, heeft niet alleen voordelen, zo blijkt uit een onderzoek van HR-dienstverlener Securex. Wie deeltijds werkt, is minder tevreden over zijn loopbaan dan wie voltijds werkt.

In België werkt een kwart van de werknemers deeltijds. Voornamelijk vrouwen kiezen voor een kortere werkweek. 44 procent van hen heeft een parttimebaan, tegenover 9 procent van de mannelijke werknemers.

Van deeltijds werk wordt vaak gezegd dat je uiteindelijk toch hetzelfde moet presteren, maar in minder uren. Dat klopt niet altijd volgens het Securex-onderzoek. De helft (48 procent) van de respondenten die deeltijds werken, zegt te veel werk te hebben. Van wie voltijds werkt, klaagt 58 procent over een te hoge werkdruk.

Wie voltijds werkt, presteert ook vaker overuren dan wie deeltijds werkt. Een en ander heeft te maken met het feit dat je niet in elke job hetzelfde of meer kan doen in minder tijd. Denk bijvoorbeeld aan een verpleegkundige, leraar of kassierster. Als die deeltijds werken, moet hun werk overgenomen worden door iemand anders.

Minder stress?

Een van de grote voordelen van deeltijds werk is de veel betere balans tussen werk en privé die deze werknemers ervaren. Wie deeltijds werkt, zegt ook minder last te hebben van stress dan wie voltijds werkt. Een belangrijk detail is dat deeltijds werken geen effect heeft op de stress veroorzaakt door het privéleven. De drukke thuisagenda wordt er niet meteen door verlicht.

Deeltijds werken heeft echter ook nadelen. Ook al heeft wie parttime werkt minder last van stress en werkdruk, hij of zij is doorgaans minder tevreden over zijn of haar professionele loopbaan.

Werknemers met een parttime baan vinden dat ze minder kansen krijgen om carrière te maken. Vooral bij kaderleden steekt dit fenomeen de kop op. Bij bedienden en arbeiders speelt dit iets minder.

Daarnaast vinden deeltijdse werknemers dat ze minder de kans krijgen om hun persoonlijke ambities en doelstellingen duidelijk te maken aan hun leidinggevende, en dat ze minder kansen krijgen om opleidingen te volgen.

Even nadenken

Hoewel deeltijdse werknemers niet minder gemotiveerd of betrokken zijn dan hun voltijdse collega’s, zijn ze wel minder ondernemingsgezind. Slechts één op twee (53 procent) heeft op eigen houtje een project gerealiseerd dat verder gaat dan hun job. Bij voltijdse werkers is dit 63 procent.

Volgens Hermina Van Coillie, HR research expert bij Securex, moet ieder voor zichzelf uitmaken of deeltijds werk een goede keuze is. “Je denkt op voorhand best na over de impact van deeltijds werk op professioneel en persoonlijk vlak. Hoe zal je carrière eruit zien? Wat met je loon, je pensioenrechten?”

Wie parttime wil werken omdat hij zijn job niet graag doet, begint er best niet aan. “Dat lost je probleem niet op. Beter is het om (even) minder te werken omdat je meer tijd wil maken voor je gezin of een hobby. Je moet je dan wel afvragen of je loopbaan daar hinder van zal ondervinden, en of je dat erg vindt.”

 

Bron: http://www.jobat.be/nl/artikels/deeltijds-werkenden-minder-tevreden-over-loopbaan/